Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 00

E-post:

biblioteket@habo.se

Box 94 Centrumgränd 5 746 22 Bålsta

maplink

Dina personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av:

  • Artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  • 3§ i Bibliotekslagen (2013:801) enligt vilken kommunen ansvarar för folkbiblioteken och för att dessa ska låna ut medier till allmänheten.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet här.

Sidansvarig: Sofia Wirström

2018-10-19